DOMENA www.ZDROWEBUTY.pl jest na sprzedaż. Oferty można składać na adres info@zdrowebuty.pl; Informujemy że klienci którzy do tej pory złożyli zamówienia otrzymają zamówione buty. Dodatkowe informacje na email.
Kategorie
Wyprzedaż butów dla dzieci (23)
Buty dla dzieci typu - Kapcie (7)
Sandały - buty dla dzieci (11)
Buty dla dzieci typu - Baleriny (2)
Trzewiki buty dla dzieci (9)
Sportowe buty dla dzieci (4)
Wizytowe buty dla dzieci (3)
Wkładki korekcyjne dla dzieci (4)
Produkty rehabilitacyjne
Informacje
Jak wybrać odpowiednie buty dla dziecka?
Jak zamawiać buty dla dziecka?
Jak zmierzyć stopę dziecka?
O nas
Kontakt
Dostawa butów dla dzieci
Regulamin
Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Zwrot i wymiana butów
Polityka cookies
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Aktualności
Jakie obuwie dla dzieci?
Budowa stopy
Vibram a obcas Thomasa
Modyfikacje butów dla dzieci
Jesteśmy na Facebooku
Nowości
Zobacz wszystkie
Reklama
Patrycja
Regulamin

Regulamin sklepu ważny od  25_12_2014 do pobrania 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO zdrowebuty.pl

PRZERWA URLOPOWA!

ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE OD CZERWCA BĘDĄ REALIZOWANE OD DRUGIEJ POŁOWY SIERPNIA.


I Postanowienia ogólne
1.Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego zdrowebuty.pl dostępnego pod adresem: www.zdrowebuty.pl jest Bartosz Włodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Daritom Bartosz Włodarczyk z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Cieszyńskiego 20/31, 80-809 Gdańsk, NIP 781-138-85-56, REGON 631265566, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) telefon kontaktowy: 507576565 w godz. 12-16 Sklep jest płatnikiem podatku VAT.

2.Przedmiotem działalności sklepu internetowego zdrowebuty.pl jest sprzedaż detaliczna butów gotowychi tworzonych na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie produkty oferowane w sklepie zdrowebuty.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze Sklepu zdrowebuty.pl, działającym w domenie: www.zdrowebuty.pl sposób składania zamówień, tryb ich realizacji, jak również procedurę reklamacyjną.

II Definicje
REGULAMIN – niniejszy regulamin
SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.zdrowebuty.pl
SPRZEDAWCA– Daritom Bartosz Włodarczyk, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Gdańska pod numerem 126263; REGON: 631265566 NIP: 781-138-85- 56, z siedzibą w 80-809 Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 20/31. Od dnia 1 stycznia 2012 r. właściwym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
USŁUGODAWCA – Daritom Bartosz Włodarczyk, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Gdańska pod numerem 126263; REGON: 631265566 NIP: 781-138-85- 56, z siedzibą w 80-809 Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 20/31. Od dnia 1 stycznia 2012 r. właściwym rejestrem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.zdrowebuty.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej
USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.zdrowebuty.pl lub korzystająca z usługi elektronicznej, telefonicznej lub listowej ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego zdrowebuty.pl, mailowo, listownie oferta zawarcia umowy sprzedaży
UŻYTKOWNIK
– każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym zdrowebuty.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym zdrowebuty.pl (można złożyć zamówienie także bez rejestracji i zakładania konta )
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo lub listownie
TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego zdrowebuty.plw celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III Rejestracja
1.Rejestracja w sklepie internetowym zdrowebuty.pl jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja w sklepie zdrowebuty.pl nie jest obowiązkowa- zamówienie można złożyć także bez rejestracji. Aby dokonać zakupu bez rejestracji należy wrzucić produkt do koszyka, przejść do kolejnego etapu naciskając przycisk " złóż zamówienie bez rejestracji ", podać dane do wysyłki + uwagi do zamówienia.

2.W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu , podając w nim swoje prawdziwe dane. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko,Telefon, E-mail,Hasło/powtórz hasło , Ul ica i nr domu,Kod pocztowy, Miasto Oprócz danych wskazanych powyżej, Użytkownik - jeżeli chce otrzymać fakturę zobowiązany jest podać w przypadku Firmy dodatkowo: Nazwę firmy i NIP

2.Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

3.W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.zdrowebuty.pl następujące usługi elektroniczne:

a)założenie konta w sklepie internetowym
b)umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz
c)umożliwienie kontaktu ze sklepem poprzez odpowiedni formularz kontaktowy

2.Świadczenie usług określonych powyżej jest bezpłatne.

3.Umowa o świadczenie usługi określonej w pkt 1a możliwe jest po wypełnieniu pól formularza danymi rejestracyjnymi: Imię, Nazwisko, Telefon, Hasło/Powtórz hasło, Ulica i nr domu ,Kod Pocztowy, Miasto, Kraj oraz w przypadku firmy dodatkowo: Nazwa Firmy oraz NIP.

4.Umowa określona w pkt 1a zawarta jest na czas oznaczony. Czas, o którym mowa w zdaniu poprzednim to czas realizacji zamówienia. Klient wkażdym czasie może wypowiedzieć umowę świadczenia usługi konta ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub przesłania stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@zdrowebuty.pl.

5.Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, określona w w pkt 1b, oraz umowa polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zapytania przez odpowiedni formularz kontaktowy zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia lub zapytania albo zaprzestania ich składania przez Usługobiorcę.

6.Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

7.Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej nformacji handlowej.

8.Usługodawca świadczy usługi zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku stwierdzenia naruszeń, błędów lub zagrożenia bezpieczeństwa Klienta prosi się go o zgłaszanie takich przypadków do Usługodawcy.

V Zamówienia

1.Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową: www.zdrowebuty.pl

2.Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski, nie wysyła towaru za granicę.

3.Ceny w sklepie zawierają podatek VAT ( ceny brutto ) Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

4.Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego- stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5.Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie zdrowebuty.pl Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji i zakładania konta.

6.W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia. Do ceny towaru dolicza się opłatę transportową za dostarczenie towaru na jeden adres do Zamawiającego, która wynosi 18,50 zł (przedpłata) lub 28,50 zł (pobranie- płatność przy odbiorze) niezależnie od ilości par butów.

7.Wszystkie uwagi do zamówienia - wymiary stopy ,kolor materiału, rodzaj materiału , ozdoby , kształt obcasów i wysokość obcasów itp. należy wpisać do pustej rubryki "Komentarz do Zamówienia", która pojawi się po podaniu danych do wysyłki. Uwagi te można także przesłać mailem na adres sklepu lub za pomocą formularza kontaktowego ze strony sklepu.

8.Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto, lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji umowy.

9.Złożenie zamówienia poci ąga za sobą konieczność zapłaty za towar i przesyłkę.

10.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób potwierdzane są zwrotną automatyczną odpowiedzią o wpłynięciu zamówienia wysyłaną przez system sklepu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

11.Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

VI Sposób płatności  

1.Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a)przelew – wpłata na rachunek bankowy sklepu zdrowebuty.pl pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru . Numer konta jest automatycznie przesyłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia
b) płatność gotówką – przy odbiorze ( za pobraniem )

2.Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

VII Realizacja dostawy

1.Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2.Zamówiony towar dostarczany jest za pomoc ą firmy kurierskiej w postaci paczki. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, wynoszącymi 18,50 zł (przedpłata) lub 28,50 zł (pobranie- płatność przy odbiorze). Koszt dostawy jest niezależny od ilości zamówionych par obuwia pod jeden adres nabywcy .

3.Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4. Termin realizacji dostawy wyszczególniony jest poniżej i podany jest w dniach roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Prezentowane modele obuwia są produkowane na indywidualne zamówienie klienta.

a) marka Aurelka: 31 dni* / buty modyfikowane 31  - 41 dni*
b)marka Profilek: ok. 10 dni*
c)marka Tombut: 21 dni*
d)marka Postęp: ok. 10 dni*
e) marka Wik: ok. 14 - 21 dni* / buty modyfikowane ok. 21 dni*
f)marka Dawid: ok. 14 - 21 dni* e)marka Medpatent: ok. 10-14 dni*
f)marka Mrugała ok. 14-21 dni*
*Terminy są podane dla dni roboczych.

8;Szczegółowe informacje dotyczące doboru obuwia do stopy, mierzenia stopy i charakterystyki precyzyjnego złożenia zamówienia na obuwie ze sklepu zdrowebuty.pl dostępne są w zakładkach: Informacje na temat butów oraz Mierzenie stopy. Prosimy Klientów o zapoznanie się z informacjami tam zawartymi, bowiem umożliwiają one Państwu złożenie zamówienia zgodnie z własnymi oczekiwaniami , a nam do wykonania butów zgodnie z dokładnymi wytycznymi, podanymi przez Państwo w zamówieniu.

VIII.Odstąpienie od umowy

1.Buty profilaktyczne, można zwrócić odstępując od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru, lub buty wymienić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, z zastrzeżeniem wyjątków podanych w pkt. 2.

2.Nie można zwrócić butów , czyli odstąpić od umowy , ani wymienić butów w przypadku :
-a) indywidualnego dopasowania tęgości stóp do obuwia - stopy o dwóch różnych tęgościach, lub bardzo duża tęgość wykonanych butów , tzn. chodzi o tęgość plus dwa rozmiary - np. rozmiar 35 wykonany w tęgości 37
-b) wykonania butów o różnej numeracji - stopy o różnych rozmiarach
-c) butów wykonanych według indywidualnych wymiarów - na stopę i łydkę zarówno węższą , jak i tęższą niż standardowa , dopasowanych według indywidualnych wymiarów w łydkach, haluksie , kostkach itp., tak więc zawierające się w ściśle określonych parametrach dla danej osoby
-d) butów z modyfikacjami : skrót buta, różne rozmiary, antywarus, dodatkowy obcas Thomasa, odwrócony obcas Thomasa, pronacja, supinacja (na bucie lub obcasie), dobranie indywidualnego koloru obuwia

Jest to uregulowane w Rozdziale 4, art.38, pkt.3 Ustawy z 30 maja 2014 r o prawach konsumenta , który brzmi :

"Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb"

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić ( z zastrzeżeniem art.38 ustawy) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać: a) drogą elektroniczną na adres: info@zdrowebuty.pl,
b)bądź też listownie na adres: Daritom Bartosz Włodarczyk 80-809 Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 20/31
c)Konsument może skorzystać z formularza o odstąpeniu od umowy zawartego na stronie sklepu.

4.Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

5.Sklep zdrowebuty.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, tzn. kwotę ceny butów i opłatę pocztową za przesyłkę do Klienta. Sklep zdrowebuty.pl nie zwraca opłaty pocztowej przy zwrocie butów do Sklepu - zwrot butów do sklepu jest na koszt Zamawiaj ącego.

6.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

8.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX Reklamacje

1.Podstawą prawną reklamacji jest ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące rękojmi za wadę i gwarancji.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany produkt jest niezgodny z umową sprzedaży, jeżeli:

a)nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c)nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d)została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3.Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności -Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania Produktu Klientowi.

5.Klient ma 1 rok od zauważenia wady na złożenie przedsiębiorcy żądania przewidzianego w rękojmi.

6.W przypadku wystąpienia wady towaru -kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@zdrowebuty.pl

7.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwiskoadres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)przedmiot reklamacji, opis wady ,przyczynę reklamacji podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

8.Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, a jeśli tego nie uczyni to automatycznie oznacza, że uznaje roszczenie.

9. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

10.W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny

11.Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

XI Postanowienia końcowe

1.Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

2.Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

4.Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: telefon: 507576565 w godz. 12-16 e-mail: info@zdrowebuty.pl

5.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie sklepu internetowego zdrowebuty.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6.Nazwa sklepu internetowego zdrowebuty.pl, adres strony, pod którym jest dostępny: www.zdrowebuty.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7.Dane osobowe Użytkowników sklepu podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu zdrowebuty.pl.Wszystkie dane klientów wykorzystywane są wyłącznie do obsługi i realizacji złożonego zamówienia.Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim. W dowolnym momencie klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia z bazy sklepu. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

9.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek.

11.Zbiór danych osobowych klientów sklepu prowadzonego przez Daritom Bartosz Włodarczyk został zarejestrowany w GIODO.

12.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

Regulamin
Powrót
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie
Rejestracja konta
Przypomnienie hasła
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
Zaawansowane
Producenci
Bestsellery
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1003
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1003
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1009
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1009
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1014
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1014
wkładki supinujące łuk podłużny WSiK
wkładki supinujące łuk podłużny WSiK
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1000
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1000
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1001
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1001
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1016
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1016
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1019
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1019
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1002
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1002
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1013
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1013
Recenzje
profilaktyczne buty dla dzieci - model 1003
Bardzo dobrze się sprawiły w użyciu razem z wkładkami. Dobrz ..
5 z 5 gwiazdek!
Kontakt
e-mailinfo@zdrowebuty.pl
GSM507 57 65 65
Zapraszamy
Państwa do konsultacji telefonicznych od pon. do pt. w godz. 9.30-17.00. Zamówienia składać można przez 24 h na dobę
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 2 Gości i
 1 Klient
 online.
Reklama
fundacjebanner
   
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli ustawienia twojej przeglądarki nie będą wskazywały inaczej, pliki cookies z naszej strony zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia.